Lenta vremena Jugoslavije – Miljenko Hajdarović

Nakon postavljanja osnovnog hronološkog okvira, učenici mogu pratiti razvoj političkih i društvenih procesa u Jugoslaviji, stvarajući podlogu za daljnja istraživanja na odabranu temu. Nastavni plan je osmišljen kao uvod u temu Jugoslavije u 8. razredu osnovne škole ili za učenike kojima se prvi put predstavlja tema.

Trag prošlosti na vratima sadašnjosti – Tihana Magaš

Trag prošlosti na vratima sadašnjosti je izložba predmeta iz Domovinskog rata koje su prikupili učenici te ih sami arhivirali i katalogizirali. Također, oni su sami osmislili i postavili cijelu izložbu u izložbenom prostoru Narodnog muzeja u Zadru, koja je bila otvorena za posjetioce od septembra 2013. do januara 2014. godine.

Istraživanje totalitarizma – Jelena Došlov

Cilj ovog nastavnog plana je upoznati studente sa konceptom totalitarne misli i njenim opstankom u različitim historijskim periodima i na različitim područjima. Ovaj nastavni plan uključuje konkretne ideje o političkoj filozofiji analizirajući misli Platona, Hegela, Nietzschea, Lenjina i Iqbal u korelaciji sa mislima o totalitarizmu u filozofiji Hannah Arendt.

Društvena kriza i poraz Jugoslavije – raspad zajedničke države – Branislav Tođer

Učenici se upoznaju sa nedavnom prošlošću i događajima koji još nisu razjašnjeni. Učenicima se daje mogućnost da povežu događaje u svojim državama sa događajima u svijetu. Kroz ovaj nastavni plan učenici će razumijeti međuljudske i međudržavne odnose u bivšoj Jugoslaviji.

Kratki život: kviz i vježbe – Mirela Nenadović i Helena Roštaš

Ovaj kviz i vježbe odnose se na život Anne Frank i njezine porodice. Središnji dio ovog nastavnog plana je film Kratki život Anne Frank, a završni dio je kviz sa višestrukim izborom pitanja vezanih uz film.

U potrazi za boljim životom – Besnik Emini

Ovaj nastavni plan govori o preseljenju ljudi u nastojanju da pronađu bolje mjesto za život. Bavi se ljudima koji napuštaju svoje domove zbog više razloga. Ovaj nastavni plan je bitan za savremena događanja, jer u cijelu Europu pristižu ljudi koji su napustili svoju domovinu zbog političke nestabilnosti, ratova, ekonomske krize, itd.

Izbjeglice nisu brojevi – Mišo Dokmanovića

Osim standardnih sadržaja i tema vezanih uz raspad Jugoslavije, kao što je uspon nacionalizma, ovo predavanje će razmatrati često zanemareno pitanje u vezi sudbine izbjeglica i raseljenih osoba u vrijeme jugoslavenskih sukoba. Prema Visokom povjerenstvu UN-a za izbjeglice gotovo 3 milijuna ljudi bilo je prisiljeno napustiti svoje domove u bivšoj Jugoslaviji tokom desetljeća sukoba.

Položaj imigranata iz zemalja bivše Jugoslavije u Sloveniji – Monika Montanič

Ovaj nastavni plan govori o svakodnevnom životu imigranata iz zemalja bivše Jugoslavije prije i nakon što je Slovenija stekla nezavisnost, a tema je dobar uvod za raspravu o položaju useljenika u drugim zemljama, posebno u zemljama gdje će se koristiti ovaj nastavni plan.

Novi val – Mirela Nenadović i Helena Roštaš

Ovaj nastavni plan obrađuje temu muzičke scene novog vala koja se pojavila u bivšoj Jugoslaviji 70-ih i 80-ih godina 20. stoljeća, društveno-subverzivne teme stihova muzičkih bendova novog vala i reakcije koje su izazvale kod javnosti, ali i državnih institucija.