Nastavna Sredstva

Resources

Tokom projekta „Historija, Istorija, Povijest – Lessons for Today“ razvili smo više nastavnih priprema, sredstava i materijala. Pregledajte zbirku, preuzimate nastavne pripreme ili kontaktirajte autore kako biste dobili dodatne informacije o njihovim materijalima!