ŠTA JE HIP?

Projekat „Historija, Istorija, Povijest – Lessons for Today“ pokrenula je Kuća Anne Frank 2015. godine u saradnji sa lokalnim partnerskim organizacijama iz Hrvatske (Hrvatska edukacijska i razvojna mreža za evoluciju sporazumijevanja – HERMES), Bosne i Hercegovine (Inicijativa mladih za ljudska prava – YIHR i Humanost u akciji – HIA), Srbije (Otvorena komunikacija – OK) i Makedonije (Obrazovni forum mladih – MOF).

Nastavni Planovi
Pregled

Ostali Materijali
Pregled