Memory

Walk

Obrazovni program Koraci sjećanja (Memory Walk) zasniva se na misiji Kuće Anne Frank da potiče mlade ljude da se sjećaju historije, da izraze mišljenje o načinu na koji se historija predstavlja kulturnom baštinom te da rasprave moguće pogrešne interpretacije historijskih događaja i manipulacije sjećanja.

Učenici srednjih škola iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije i Srbije snimili su kratke filmove o spomenicima u Sarajevu, Zagrebu, Skoplju i Beogradu tokom četiri dana radionica koje su održane 2013. u Bosni i Hercegovini i 2015. u Hrvatskoj, Srbiji i Makedoniji.

Od maja 2016. do januara 2017. treneri HERMES-a, MOF-a, Inicijative mladih za ljudska prava BiH i OK-a provoditi će radionice Koraci sjećanja u gradovima Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije i Srbije. Želite li ugostiti radionicu u svojoj školi? Molimo Vas da na stranici Kontakti pronađete kontakt koordinatora projekta u svojoj zemlji!