Наставни ресурси

Resources

Во текот на проектот „Хисторија, историја, повјест – лекции за сегашноста“ развивме повеќе наставните планови и програми, образовни ресурси и материјали. Прегледајте ја збирката од материјали, преземете различни наставни планови или јавете се на авторите да добиете дополнителни информации во врска со нивните материјали!