Пријатели

HIP

Во текот на спроведувањето на различните активности, бевме почестени да добиеме различни форми на поддршка од неколку организации. Некои финансии помогнаа преку непроцентливите совети на експертите , другите обезбедија неопходени архивски фотографии за создавање на локалните изложбени панели , а имаше и оние организации кои се вклучија и понудија дополнителна финансиска поддршка што направија да е можно за изложбата да патуваат низ Босна и Херцеговина , Србија , Македонија и Хрватска. Ние ова го признае поддршката на овие организации проектот „Historija , Историја , Povijest“ и да им се заблагодарам за нивните придонеси.