Временска линија Југославије – Миљенко Хајдаровић

Након постављања оквира догађаја хронолошки, ученици могу да прате развој политичких и друштвених промена у Југославији, чиме се ствара основа за даље истраживање изабране теме. Лекција је осмишљена као уводно предавање на тему Југославије у осмом разреду основне школе, или кад се ученици први пут сусрећу са темом.

Траг прошлости на вратима садашњости – Тихана Магаш

Траг прошлости на вратима садашњости је изложба предмета из периода Домовинског рата, које су ученици скупили, архивирали и саставили каталог о њима. Изложбу су осмислили и организовали ученици у сали за изложбе у Народном музеју у Задру, у Кнежевој палати од септембра 2013. до јануара 2014. године.

Проучавање тоталитаризма – Јелена Дошлов

Циљ лекције је да упозна ученике са концептом тоталитарне мисли, њеним опстанком кроз различите историјске периоде у различитим деловима света. Лекција обухвата специфичне идеје политичке филозофије кроз анализу учења Платона, Хегела, Ничеа, Лењина и Икбала у корелацији са учењем о тоталитаризму у филозофији Хане Арендт.

Друштвена криза и пораз Југославије: разбијање заједничке државе – Бранислав Тођер

Ученицима се представља скорашња прошлост и догађаји који још увек нису разјашњени. На основу лекције ученици ће моћи да праве везу између догађаја који су се одиграли у земљи и у свету. Циљ лекције је да помогне ученицима да схвате међуљудске и међуетничке односе на просторима бивше Југославије.

„Кратак живот“ квиз и вежбе – Мирела Ненадовић и Хелена Рошташ

Квиз и вежбе су у вези са животом Ане Франк и њене породице. Главни део лекције је филм „Кратак живот Ане Франк“, а завршни део је десетоминутни квиз састављен од питања са више понуђених одговора у вези са филмом.

У потрази за бољим животом – Бесник Емини

Лекција се бави кретањем људи у потрази за местом где ће моћи да живе бољи живот и бави се људима који напуштају своју земљу из различитих разлога. Важност ове лекције за садашњост се огледа у томе што помаже ученицима да лакше разумеју ситуацију у Европи, где многи људи мигрирају и напуштају своје земље због политичке нестабилности, ратова, економске кризе и других разлога.

Избеглице нису бројеви – Мишо Докмановић

Осим стандардног садржаја и тема у вези са распадом Југославије, као што су пораст национализма у периоду рата, лекција се бави и често запостављеном темом у вези са судбином избеглица и расељених лица током конфликта у Југославији. Према подацима Високог комесара за избеглице УН око три милиона људи су били приморани да напусте своје домове у бившој Југославији током деценије конфликта.

Положај имиграната из земаља бивше Југославије у Словенији – Моника Монтанич

Лекција се бави свакодневним животом имиграната из земаља бивше Југославије пре и после словеначке независности и представља увод у дискусију о позицији грађана других националности у другим земљама, посебном у земљи где ће се одржати наставни час.

Нови талас – Мирела Ненадовић и Хелена Рошташ

Лекција се бави новим таласом музичке сцене који се појавио у бившој Југославији крајем седамдесетих, почетком осамдесетих година двадесетог века, друштвено-субверзивних тема текстова песама музичких извођача и бендова новог таласа и реакција које су производили у друштву и државним институцијама.