Хисторијски хероји – Јорданчо Попоски

Херои у историји – Конструкција хероја у очима ученика са херојима представљеним у уџбеницима историје.

Човек сам нужно – Мирјана Крнић-Ракочевић

Циљна група предложене наставне теме представљју средњошколци који су носиоци будуће политичке и друштвене историје, од чијег саморазумевања и просвећености зависи квалитет будућности.

Што нас има машала – Нејла Хидић, Сањин Шабановић, Јасмин Салкић, Белма Хасанбашић

Нажалост, овај наставни план је искључиво доступан на босанском језику.