Голи оток – Смиља Мрђа

Лекција се бави позадином Голог отока, важношћу теме и стављањем теме у у друштвено-историјски контекст, као и важношћу теме за садашњост. Тежња лекције је да прикаже Голи оток из више углова (перспектива осуђеника, истражитеља и оснивача) и да га сместе у временски, политички и идеолошки контекст конфликта између Тита и Стаљина у периоду Хладног рата.

Када кажеш „урбано“ да ли мислиш „без предрасуда“? – Бојана Голубовић

Модерна историја препознаје два тока развоја културе и свести у СФРЈ, посебно у Србији – један који се тиче руралног (традиционалног) и други који се тиче урбаног (модерног).
Најлакши начин је одабрати страну, много је захтевније испитати изворе настанка стереотипа и процес који тај настанак прати. Значај ових стереотипа јесте тај да они не припадају искључиво оквирима Србије, већ свету и да су и данас веома живи међу људима.

Међународни кривични суд за бившу Југославију – Алмир Алић

Лекција се бави судском страном процеса транзиционе правде, са посебним освртом на улогу Међународног кривничног суда за бившу Југославију у гоњењу појединаца одговорних за тешка кршења међународног хуманитарног права.

Људска права у Југославији: Слобода вероисповести – Др. Џевада Шушко

Лекција представља уводни наставни материјал о првим годинама комунистичке власти и посебним политикама према верским заједницама у Југославији. Ове политике су спроведене у оквиру неколико закона донетих у периоду првих година социјалистичке владавине. Из данашње перспективе кад се људска права узимају олако, пажљиво сагледавање периода од 1945. до 1950. указује на важност ових међународних докумената.

Фудбалски стадион као место исказивања национализма – Весна Ивезић

Лекција се бави анализом улоге навијачког понашања у разбуктавању национализма у земљама бивше Југославије (примери Хрватске и Србије) и њеном везом са садашњошћу. Догађаји на спортским теренима и спорт сам по себи су постали важни актери у конфликту у бившој Југославији пре и током рата.

Свакодневни живот у Југославији, за стручне средње школе – Сања Грегоринић

Лекција се бави истраживањем и учењем о свакодневном животу у Југославији, са посебним освртом на област Лабина, на храну, пиће и развој туризма у области. Кроз ову лекцију ученици ће бити подстакнути да истражују и поштују своју локалну историју и културу.

Свакодневни живот у Југославији, за гимназије – Сања Грегоринић

Лекција се бави истраживањем и учењем о свакодневном животу у Југославији, са посебним освртом на област Лабина, на храну, пиће и развој туризма у области. Кроз ову лекцију ученици ће бити подстакнути да истражују и поштују своју локалну историју и културу.

Супротстављене истине и интерпретација историје – Иван Карадаревић

Наставни садржаји уџбеника за историју и лична перцепција ратних збивања на простору бивше Југославије чине се као супротстављене истине стварном суочавању са прошлошћу, кључним у процесу образовања младих и изградњи мира.

Братство и јединство за столом? – Ида Љубић

Рецепти у куварима и уџбеницима куварства издатих у Југославији могу послужити као историјски извори који откривају симболичко значење хране и процеса припреме хране. Такође, ови извори ученицима могу помоћи да боље разумеју привредне, политичке и идеолошке прилике у раздобљу СФР Југославије.