Вршњачка едукација

HIP

ВРШЊАЧКА ЕДУКАЦИЈА

peer-education

Метод вршњачке едукације игра битну улогу у пројекту и од кључне важности је за путујућу изложбу. Групе ученика воде и објашњавају изложбу својим вршњацима, стога и представља вршњачку едукацију. Ово доприноси: младим водичима (обученим од стране тренера из организације пре отварања изложбе у њиховом граду) који ће научити више о самој изложби када се нађу у улози да преносе знање и који ће научити да преносе знање ефикасно и убедљиво. Такође доприноси ученицима који буду посетили изложбу, јер разбија систем „старији предавач“ и „млади ученици“ и чини да буду заинтересованији за материју када је „препоручена“ од стране њихових вршњака.

ПРЕДСТОЈЕЋИ ДОГАЂАЈИ