Изложба

HIP

Изложба

Међународна изложба „Ана Франк – Историја за садашњост“ је састављена 2008. године и до сада је обишла преко 40 земаља. Изложба се састоји од 32 панела о животу и дневнику Ане Франк, њеној породици и историјским догађајима који су довели до холокауста. Путовање изложбе организује Кућа Ане Франк у сарадњи са локалним партнерским организацијама.

Историја за свест или Хисторија/Историја/Повијест за св(иј)ест је пратећа изложба и састоји се од седам историјских панела који контекстуализују битне историјске догађаје из претходних 60 година, осврћући се на штетне шаблоне национализма, рата, дискриминације, и одбијања суочавања са прошлошћу. У склопу пројекта „Хисторија, Историја, Повијест – Лекције за садашњост“ су састављени јединствени локални панели за Босну и Херцеговину, Македонију и Србију.

ПРЕДСТОЈЕЋИ ДОГАЂАЈИ