Југословенски Устав од 1974. године – Татјана Јурић

Лекција се бави разматрањем и вредновањем промена донетих у југословенском Уставу од 1974. године, документом који се често помиње у литератури о распаду Југославије. Устав је променио федерацију шест југословенских република у конфедерацију у којој су републике и аутономне покрајине добиле више политичке моћи него раније.

Митови и наративи – Јелена Ђуреиновић

Лекција се бави схватањем митова као механизама који се користе за поделу заједница и њихових различитих облика испољавања. Национални симболи, митови и наративи су играли важну улогу у земљама бивше Југославије у протеклих 25 година.

Како је славила Југославија – Елена Јовановић и Весна Баркова

Проучавање празника у Југославији организованих у част Републике, војних ветерана и радника као “лајтмотив” током његовог целокупног постојања.

Покрет несврстаних – Татјана Јурић

Назначени наставни план обрађује тему Покрета несврстаних од његовог оснивања кроз различите периоде до тога како он изгледа данас.

Цензура – Луцијана Ласић Некић

Нажалост, овај наставни план је искључиво доступан на хрватском језику.

Серија наставних планова “Бјежећи од рата” – Ивана Баришић и Лаура Боерхоут

Нажалост, овај наставни план је искључиво доступан на енглеском и хрватском језику.

Филм као државни пројекат: Стварање партизанског мита – Мелиса Форић

Нажалост, овај наставни план је искључиво доступан на босанском језику.

Опсада – Нада Бањанин Ђуричић

Наставни план се бави истраживањем прошлости Сарајева и истраживање теме опсаде Сарајева у периоду од 1992 до 1995. године.

Југославенски свемирски програм – Семир Кољић и Марин Пекица

Нажалост, овај наставни план је искључиво доступан на хрватском језику.