Hapja e ekspozitës dhe trajnim i udhëheqësve bashkëmoshatar në Tuzla

Data:
Oct. 09. - Nov. 08. 2017