Hapja e ekspozitës dhe trajnim i udhëheqësve bashkëmoshatar në Stolac

Data:
Mar. 25. - Apr. 10. 2019