Херои во историјата – Јорданчо Попоски

Херои во историјата – Конструкција на хероите во очите на учениците со хероите претставени во историските учебници.

Јас сум човекот мора – Мирјана Крнић – Ракочевиќ

За жал, оваа лекција план е достапен само на српски и хрватски јазик.

Што нас има машала – Нејла Хидић, Сањин Шабановић, Јасмин Салкић, Белма Хасанбашић

За жал, оваа лекција план е само достапни на босански јазик.