Goli otok – Smilja Mrđa

Važno je poznavati pozadinu teme, smjestiti temu u ispravni društveno-povijesni kontekst i prepoznati važnost teme u današnjem vremenu. Cilj predavanja je prikazati Goli otok iz više perspektiva (perspektiva osuđenika, ispitivača i osnivača) i smjestiti ga u odgovarajuće vrijeme te politički i ideološki kontekst sukoba između Tita i Staljina u vrijeme hladnog rata.

Je li urbano nositi turban? – Bojana Golubović

Moderna povijest prepoznaje dvije struje kulture i svijesti u SFRJ, posebno u Srbiji – jedna se smatra ruralna (tradicionalna) , a druga urbana (moderna). Najlakši način je odabrati stranu; teži način je istražiti izvore i proces stvaranja tih stereotipa. Značaj ovih stereotipa je to što njihovo porijeklo nije samo “srpsko”, nego “svjetsko” i činjenica da dan danas stvaraju podjele među ljudima.

Međunarodni kazneni sud za bivšu Jugoslaviju – Almir Alić

Ovaj nastavni plan predstavlja sudsku komponentu u tranzicijskom pravosudnom procesu, s posebnim naglaskom na ulogu Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju u procesuiranju osoba odgovornih za teške povrede Međunarodnog humanitarnog prava.

Ljudska prava u Jugoslaviji: Sloboda vjeroispovijesti – Dr. Dževada Šuško

Ovaj nastavni plan je uvodna lekcija o prvoj godini komunističke vlasti koja je podrazumijevala posebnu politiku prema vjerskim zajednicama. Ta politika predstavljena je s nekoliko zakona koji su uvedeni u prvih pet godina socijalističke vladavine. Iz današnje perspektive kada se ljudska prava uzimaju zdravo za gotovo, potreban je osvrt na politiku u razdoblju od 1945. do 1950. godine kako bi naglasili važnost tog međunarodnog dokumenta.

Nogometna arena kao poprište iskazivanja nacionalizma – Vesna Ivezić

Ovaj nastavni plan je analiza uloge ponašanja navijača u vrijeme razvijanja nacionalizama u zemljama bivše Jugoslavije (na primjeru Hrvatske i Srbije). Zbivanja na sportskim terenima i sami sport postali su važni akteri sukoba u bivšoj Jugoslaviji prije i za vrijeme rata.

Svakodnevni život u Jugoslaviji za strukovne škole – Sanja Gregorinić

Kroz ovaj nastavni plan istražuje se svakodnevni života u Jugoslaviji, posebno na području Labina, s naglaskom na hrani, piću i razvoju turizma. Nakon primjene nastavnog plana učenici će biti potaknuti na istraživanje i poštivanje svoje lokalne povijest i kulture.

Svakodnevni život u Jugoslaviji za gimnazije – Sanja Gregorinić

Kroz ovaj nastavni plan istražuje se svakodnevni života u Jugoslaviji, posebno na području Labina, s naglaskom na hrani, piću i razvoju turizma. Nakon primjene nastavnog plana učenici će biti potaknuti na istraživanje i poštivanje svoje lokalne povijest i kulture.

Suprotstavljene istine i interpretacija povijesti – Ivan Karadarević

Sadržaj udžbenika i osobna ratna iskustava na prostoru bivše Jugoslavije su oprečne istine koje predstavljaju izazov za suočavanje s poviješću, ključni aspekt obrazovanja mladih i izgradnje mira.

Bratstvo i jedinstvo na stolu? – Ida Ljubić

Recepti u kuharicama i kulinarskim udžbenicima štampanim u Jugoslaviji mogu se koristiti kao povijesni i narativni izvori, koji mogu otkriti simbolično značenje hrane i procesa pripreme hrane, a učenicima može pomoći u shvatanju ekonomskih, političkih i ideoloških okolnosti u Jugoslaviji.