Heroet e Historisë – Jordančo Poposki

Për fat të keq, ky plan i mësimit është i disponueshëm vetëm në gjuhën serbe dhe maqedonase.

Unë jam njerëzor domosdoshmërisht – Mirjana Krnić – Rakočević

Për fat të keq, ky plan mësimor është i disponueshëm vetëm në gjuhën serbe dhe kroate.

Što nas ima mašala – Nejla Hidić, Sanjin Šabanović, Jasmin Salkić, Belma Hasanbašić

Për fat të keq, ky plan mësimor është në dispozicion vetëm në gjuhën boshnjake.