Edukimi Bashkmoshatar

HIP

Edukimi Bashkmoshatar

peer-education

Mënyra “edukimi bashkëmoshatar” luan rol të rëndësishëm në këtë proekt dhe është pjesë thelbësore duke u nisur nga përvoja me ekspozitat udhëtuese. Grupet e nxënësve që janë vizitor, udhëhiqen nga bashkëmoshatarët e tyre brenda ekspozitës, ndërsa në këtë mënyrë krijohet arsimimi bashkëmoshatar. Kjo është e dobishme për: a) Udhëheqësit e rinjë (të trajnuar nga trajner të organizatës partnere para se të hapet ekspozita në qytetin e tyre), të cilët do të mësojnë më tepër mbi temën, pasi që janë në një pozitë ku do të duhet të transmetojnë diturinë e fituar, si dhe do të mësojnë se si me bindshmëri dhe me efikasitet tu prezantohet kjo temë grupeve vizituese. Ajo gjithashtu është e dobishme për: b) Nxënësitë në vizitë, pasi që kjo qasje i jep fundit modelit “mësimdhënësit e vjetër” dhe “nxënësit e rinjë” dhe mundëson një besueshmëri më të madhe që nxënësit të jenë më të interesuar, pasi që kjo temë është e sugjeruar nga persona të moshës së njejtë ose të përafërt.

NGJARJE TË ARDHSHME