Hapja e ekspozitës në Vogoscë (QSI)

Data:
Sep. 26. - Sep. 30. 2016