Hapja e ekspozitës dhe trajnim i udhëheqësve bashkëmoshatar në Vinica

Data:
Mar. 15. - Apr. 05. 2019