Hapja e ekspozitës dhe trajnim i udhëheqësve bashkëmoshatar në Oxhak

Data:
Nov. 02. - Nov. 20. 2016