Hapja e ekspozitës dhe trajnim i udhëheqësve bashkëmoshatar në Gradacac

Data:
Feb. 21. - Mar. 10. 2017