Hapja e ekspozitës dhe trajnim i udhëheqësve bashkëmoshatar në Kumanovë

Data:
Feb. 13. - Feb. 24. 2017