Hapja e ekspozitës dhe trajnim i udhëheqësve bashkëmoshatar në Jajce

Data:
Nov. 27. - Dec. 16. 2016