Hapja e ekspozitës dhe trajnim i udhëheqësve bashkëmoshatar në Kërçovë

Data:
Nov. 15. - Nov. 23. 2016