Hapja e ekspozitës dhe trajnim i udhëheqësve bashkëmoshatar në Ohrid

Data:
Nov. 24. - Dec. 09. 2017