Hapja e ekspozitës dhe trajnim i udhëheqësve bashkëmoshatar në Valjevo

Data:
Oct. 24. - Nov. 11. 2016