Hapja e ekspozitës dhe trajnim i udhëheqësve bashkëmoshatar në Gornji Milanovac

Data:
Oct. 26. - Nov. 11. 2019