Hapja e ekspozitës dhe trajnim i udhëheqësve bashkëmoshatar në Bitola

Data:
May. 23. - Jun. 03. 2019