Hapja e ekspozitës dhe trajnim i udhëheqësve bashkëmoshatar në Sveti Nikole

Data:
Feb. 27. - Mar. 13. 2019