Hapja e ekspozitës dhe trajnim i udhëheqësve bashkëmoshatar në Travnik

Data:
Oct. 01. - Oct. 15. 2018