Hapja e ekspozitës dhe trajnim i udhëheqësve bashkëmoshatar në Bečej

Data:
Sep. 25. - Oct. 11. 2017