Miqtë

HIP

Gjat zbatimit të aktiviteteve të ndryshme, kishim nderin që të pranojmë përkrahje në mënyra të ndryshme nga disa organizata. Disa ndihmuan me këshilla të ekspertëve që nuk kanë asnjë çmim, të tjerët nga arhiva siguruan fotografitë e nevojshme për të krijuar ekspozitat lokale, gjithashtu kishte edhe prej atyre organizatave të cilat u kyçën dhe ofruan përkrahje plotësuese financiare, të cilët e mundësuan që ekspozita të udhëtoj në Bosnjë dhe Hercegovinë, Maqedoni, Kroaci dhe Sërbi. Organizatave të cilët kanë kontribuar në proektin “Historija, Istorija, Povjest”, dëshirojmë që tu falenderohemi për kontributin e dhënë.